Κατηγορίες

Μεταλλεία

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Aegean Metallurgy in the Bronze Age
The jigsaw puzzle of the metallurgy and metalworking of the Aegean is slowly being completed. It is ..
45,87€
Αρχαιογνωσία των μετάλλων
..
21,30€ 19,17€
Ιστορία μεταλλείου
Στο αρχείο του πατέρα μου, Γιώργου Κ. Μάνθου, βρήκα την πρωτότυπη έκδοση (δύο αντίτυπα) στα ελληνικά..
15,00€
Ιστορικά μεταλλεία στο Αιγαίο
[...] Το Συνέδριο, με την κατάθεση πρωτότυπων εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα τόμο, συνέβα..
12,78€ 11,50€
Κατεργασίες μετάλλων
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του τομέα της μεταλλοτεχνίας και τις ειδικές γνώσεις..
78,00€
Λαύρειο το μαύρο φως
Πρόκειται για εργασία συγκέντρωσης και οργάνωσης έντυπου υλικού, μεγάλου όγκου, από ποικιλία πηγών, ..
69,31€
Ο αερισμός των μεταλλείων
Ο σκοπός για τον οποίο γράφτηκε το σύγγραμμα αυτό είναι διπλός, δεδομένου ότι επιδιώκεται αφ' ενός μ..
21,30€
Ορολογία της αρχαίας μεταλλείας
Στο έργο με τίτλο "Ορολογία της αρχαίας μεταλλείας" γίνεται μια προσπάθεια αποθησαύρισης της ορολογί..
21,30€
Πόντος και ασήμι
..
10,00€ 9,00€
Στοιχεία διάτρησης - ανατίναξης
Το βιβλίο απευθύνεται στους τελειόφοιτους φοιτητές του Πολυτεχνείου, αλλά και των άλλων Εκπαιδευτικώ..
18,35€
Στοιχεία φυσικής μεταλλουργίας
..
22,43€
Συμβολή στην ιστορία του λαυρεωτικού ζητήματος 1871-1873
Οι απόψεις του Franz Fritz von Ducker (1827-1892) ερευνητή των μεταλλείων της Πρωσίας και του Bernha..
15,00€ 13,50€
Τα μεταλλεία της Καμάριζας στο Λαύρειο
Η Καμάριζα ή Άγιος Κωνσταντίνος, η αρχαία αττική Μαρώνεια, ευρίσκεται 3 χλμ. ΔΒΔ της πόλης του Λαυρί..
20,39€ 18,35€
Το Ελντοράντο της Ανατολής
Αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η διείσδυση των ευρωπαϊκών εταιρειών στα μεταλλεία του μικρασιατ..
26,50€ 23,85€
Το περιβάλλον και η μεταλλευτική-μεταλλουργική βιομηχανία
..
19,17€
Φυσική μεταλλουργία
H Φυσική Μεταλλουργία είναι η επιστήμη των μετάλλων και των κραμάτων με κεντρικό πυρήνα την συσχέτισ..
50,96€