Κατηγορίες

Υδραυλική

Εξειδίκευση Αναζήτησης

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
1.000 ιδέες για μαστορέματα
Στο βιβλίο 1.000 ιδέες για μαστορέματα, στους τρεις τόμους του, με απλά λόγια και πολλά παραδείγματα..
0,00€
Ανοικτοί αγωγοί
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο σπουδαστή - μηχανικό με σκοπό να του δώσει τις απαραίτητες γνώσεις γι..
19,36€
Αντλία
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους τεχνικούς όλων των βαθμίδων (τεχνίτες - σπουδαστές - φοιτητές - τε..
30,57€
Αριθμητική προσομοίωση
..
38,34€
Αυτοματισμοί θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων
..
9,17€
Γεωργική υδραυλική
..
30,88€
Διευθετήσεις υδατορρευμάτων
Η σύνταξη του παρόντος πονήματος αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από μία τουλάχι..
60,57€
Εργαστηριακές ασκήσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων
..
9,17€
Εφαρμοσμένη υδραυλική
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του αντικειμένου της ροής υπό πίεση σε κλειστούς αγ..
20,39€
Εφαρμοσμένη υδραυλική
Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις Εφαρμοσμένης Υδραυλικής που χρειάζεται να αποκτήσου..
25,00€
Εφαρμοσμένη υδραυλική
..
36,21€
Η επιστήμη του νερού
..
16,87€
Η περιπέτεια της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα
..
16,82€ 15,14€
Η υδροκίνηση στην προβιομηχανική Ελλάδα
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζεται η πιο διαδεδομένη μορφή ενέργειας στον ελλαδικό χώρο, η υδραυλική ενέρ..
3,12€ 2,81€
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
..
21,40€
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
..
21,40€
Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις
..
60,12€
Μαθήματα υδραυλικής
..
21,30€
Μαθήματα υδραυλικής Ι
..
21,30€
Μαθήματα υδραυλικής ΙΙΙ
..
21,30€
Μηχανική των ρευστών και υδραυλική
Ιδιότητες των ρευστών (πυκνότητα, συνεκτικότητα, τάση ατμών, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα, ..
17,37€
Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια
Πρώτος στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για τις μόνιμες ροές με ..
20,39€
Σχεδιασμός θερμοϋδραυλικών δικτύων και εγκαταστάσεων
Το περιεχόμενο του βιβλίου συμφωνεί με τα σχετικά προγράμματα διδασκαλίας του υπουργείου για τα επαγ..
12,23€
Τεχνολογία υδραυλικών εγκαταστάσεων
..
30,57€