Κατηγορίες

Δημόσιο δίκαιο

Εξειδίκευση Αναζήτησης

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημόσιου χρήματος
..
101,92€ 91,73€
Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς
Ο παρών τόμος, και οι εισηγήσεις που περιέχονται σε αυτόν, είναι ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία κο..
27,00€ 24,30€
Διαφάνεια της κρατικής δράσης και προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα όρια της μεταξύ αποκάλυψης και απόκρυψης στην εκτελεστική εξουσία
..
55,04€ 49,54€
Διαφήμιση και παρενόχληση
..
18,35€ 16,52€
Διαφθορά και δημόσιες συμβάσεις
Αντικείμενο του βιβλίου είναι η μελέτη των δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών και έργων) στην..
38,00€ 34,20€
Διεθνείς οικονομικές κυρώσεις
..
7,49€ 6,74€
Διεθνές δίκαιο, soft law και εξωνομικές τεχνικές κανονιστικής ρυθμίσεως
..
15,28€ 13,75€
Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS
Αφετηρία έκδοσης του βιβλίου αυτού αποτέλεσε κατ' αρχήν η ψήφιση του Ν 2992/2002 (ΦΕΚ Α΄54/20.3.2002..
110,00€ 99,00€
Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με τέτοια πληρότητα το θέμα της διεθνούς δια..
42,50€ 38,25€
Διεθνής τρομοκρατία. Παγκόσμιος απειλή εναντίον της ειρήνης και της ασφάλειας της ανθρωπότητας.
..
17,32€ 15,59€
Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες
..
23,94€ 21,55€
Δίκαιο αλλοδαπών
Το βιβλίο σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει, επεξεργά..
120,00€ 108,00€
Δίκαιο αλλοδαπών
..
80,00€ 72,00€
Δίκαιο δημοσίων έργων
..
60,00€ 54,00€
Δίκαιο δημοσίων έργων
To έργο αυτό επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ραγδαίες μεταβολές και προοπτικές, που έχουν επέλθει σε ..
85,00€ 76,50€
Δίκαιο δημοσίων έργων
..
28,53€ 25,68€
Δίκαιο δημοσίων έργων
..
50,85€ 45,77€
Δίκαιο και οικονομία
Στο παρόν βιβλίο έχουν περιληφθεί διάφορες μελέτες δημοσίου οικονομικού δικαίου, που καλύπτουν τέσσε..
22,00€ 19,80€
Δίκαιο και τουριστική πολιτική
..
17,32€ 15,59€
Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών
..
20,00€ 18,00€
Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών
[...] Η παρούσα έκδοση είναι έτσι δομημένη, ώστε κατά κύριο λόγο να καλύπτει τις ανάγκες του μαθήματ..
20,10€ 18,09€
Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών
Ο νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επ..
24,00€ 21,60€
Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων
..
41,09€ 36,98€
Δίκαιο περιβάλλοντος
..
5,99€ 5,39€