Κατηγορίες

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
..
29,27€ 26,34€
Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
..
45,35€ 40,82€
Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα γεωγρ..
30,00€ 27,00€
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
..
25,02€ 22,52€
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Το βιβλίο αυτό ενισχύει την αυτοδιδασκαλία του λογισμικού MapInfo Professional 8.x εφαρμόζοντας το π..
28,53€ 25,68€
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Οι γεωγραφικοί προβληματισμοί και οι χωρικές αναζητήσεις είναι βασικές προϋποθέσεις των περισσότερων..
23,22€ 20,90€
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου
Το βιβλίο αυτό ευελπιστεί να καλύψει μεγάλο κενό σε ελληνόγλωσσες πηγές για τα Γεωγραφικά Συστήματα ..
23,94€ 21,55€
Ειδικές εφαρμογές στο ArcGIS
Η εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, των εφαρμοσμένων μαθηματικών, της ψηφιακής χαρτογραφίας, ..
20,39€ 18,35€
Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView
Το βιβλίο απευθύνεται στους επαγγελματίες και στους φοιτητές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών...
28,53€ 25,68€
Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση και στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
..
22,44€ 20,20€
Εφαργμογές λογισμικού ArcGIS 9x με απλά λόγια
[...]Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε με στόχο την αυτοδιδασκαλία των ΓΣΠ με τη χρήση του λογισμικ..
35,67€ 32,10€
Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων  πληροφοριών με τη χρήση λογισμικού Arcgis
..
25,48€ 22,93€
Μαθαίνοντας τα GIS στην πράξη
Στο βιβλίο υπάρχουν 9 κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν σε 9 ενότητες ασκήσεων. Οι ενότητες αυτές κ..
38,36€ 34,52€
Όροι και έννοιες επιστήμης γεωγραφικών πληροφοριών
[...] Στις μέρες μας, είναι φανερό ότι οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου..
14,27€ 12,84€
Ποσοτική χωρική ανάλυση
Η Χωρική Ανάλυση (Spatial Analysis) περιλαμβάνει ένα σύνολο από ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές που ..
25,24€ 22,72€
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
Το βιβλίο αποτελείται από 2 τόμους (Τόμος Ι: Θεωρία. Τόμος ΙΙ: Μέθοδοι) και 6 μέρη. Κάθε ένα από τα..
48,92€ 44,03€
Πραγματεία ανάλυσης χώρου
Το βιβλίο αποτελείται από 2 τόμους (Τόμος Ι: Θεωρία. Τόμος ΙΙ: Μέθοδοι) και 6 μέρη. Κάθε ένα από τα..
48,92€ 44,03€
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στην οικολογία
Η γενικότερη πρόοδος στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία είναι καταλυτική και σημαντική για τη..
22,43€ 20,19€
Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
Η πρώτη έκδοση του βιβλίου "Συστήματα και επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών (GIS)" αποτέλεσε εκδοτικό..
119,00€ 107,10€
Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα
..
47,94€ 43,15€
Υποδομή χωρικών δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών για τη σύγχρονη Ελλάδα
..
19,08€ 17,17€
Ψηφιακή χαρτογραφία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Στο βιβλίο αυτό, περιγράφονται και αναλύονται βασικές και προχωρημένες έννοιες των κάτωθι γνωστικών ..
33,00€ 29,70€