Κατηγορίες

Αλγόριθμοι

Εξειδίκευση Αναζήτησης

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Data Mining
Με αυτό το βιβλίο, η Margaret Dunham εισάγει τους επαγγελματίες των βάσεων δεδομένων και τους φοιτη..
35,67€ 32,10€
Qualiti algorithmic trading and technical analysis scientific concepts in the capital markets
This book is not a book in theoretical econometrics, neither a classical book of technical analysis...
16,00€
Αλγόριθμοι
Το βιβλίο αυτό, που έχει δοκιμαστεί εκτενώς για περισσότερο από μία δεκαετία στις αίθουσες των Πανεπ..
35,00€
Αλγόριθμοι
Το βιβλίο "Αλγόριθμοι: Ανάλυση και σύγκριση" καλύπτει όλα τα θεμελιώδη θέματα της ανάλυσης των αλγορ..
45,00€
Αλγόριθμοι
Το βιβλίο παρέχει μία εισαγωγή στους Αλγόριθμους και τις κύριες Τεχνικές Σχεδιασμού και Αναλύσεώς το..
29,56€
Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας
Το βιβλίο "Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας - Τόμος Β΄: Χαρακτηρισμός μορφολογίας και υφής μέσω ..
39,00€
Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας
Το βιβλίο «Αλγόριθμοι ανάλυσης ιατρικής εικόνας - Τόμος Α΄: Προγραμματισμός εφαρμογών» αποτελεί το π..
26,00€
Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων
..
24,00€
Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων στη Java
Το βιβλίο αυτό είναι ένα κατανοητό βοήθημα στο σύνθετο ζήτημα της διευθέτησης και επεξεργασίας δεδομ..
49,00€ 44,10€
Αλγόριθμοι και εφαρμογές συστημάτων επικοινωνιών
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο για όσους θέλουν να μελετήσουν τη θεωρία κα..
46,27€
Αλγόριθμοι σε C
Ο Robert Sedgewick έχει ξαναγράψει από την αρχή και επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό το δημοφιλές βιβλίο τ..
52,00€
Αλγόριθμοι σε C++
Η τρίτη αναθεωρημένη έκδοση του δημοφιλούς αυτού βιβλίου καλύπτει σε μεγάλο βάθος τις θεμελιώδεις δο..
54,00€ 48,60€
Αλγόριθμοι σε Java
Ο Sedgewick έχει πραγματικό ταλέντο να εξηγεί τις διάφορες έννοιες με έναν τρόπο πολύ εύκολα κατανοη..
52,00€ 46,80€
Αλγόριθμοι: Μέθοδοι σχεδίασης και ανάλυση πολυπλοκότητας
..
23,43€
Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων
Έχοντας την εκτίμηση τόσο των φοιτητών, όσο και των καθηγητών, η "Εισαγωγή στη σχεδίααη και στην ανά..
44,84€
Απεικόνιση αλγορίθμων σε αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας
..
15,55€
Διακριτή βελτιστοποίηση
Κεντρικό θέμα της διακριτής (ή, αλλοιώς, συνδυαστικής) βελτιστοποίησης είναι η θεωρία ροών σε δίκτυα..
30,00€
Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι
[...] Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν τον σχεδ..
36,57€
Δομές δεδομένων, αλγόριθμοι και εφαρμογές C++
[...] Το πρώτο μέρος του βιβλίου κάνει μια ανασκόπηση των βασικών εννοιών της C++ και επανεισάγει εκ..
66,55€ 59,90€
Εισαγωγή στην αλγοριθμική
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια κυριολεκτικά πρώτη εισαγωγή του αναγνώστη στον κόσμο των αλγορίθ μων. Α..
22,00€
Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων
Το βιβλίο "Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων" αποτελεί μία πλήρη εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων για φ..
61,15€ 55,04€
Εισαγωγή στις δομές δεδομένων και στους αλγόριθμους
Στα κεφάλαια του βιβλίου γίνεται μια απλουστευμένη αναλυτική παρουσίαση των αντίστοιχων βασικών θεμά..
44,43€ 39,99€
Εισαγωγή στους αλγόριθμους
Από τα διάφορα εγχειρίδια περί αλγορίθμων που κυκλοφορούν, η "Εισαγωγή στους αλγορίθμους" συνδυάζει ..
40,00€
Εισαγωγή στους αλγορίθμους βιοπληροφορικής
Ένα από τα πρώτα βιβλία Βιοπληροφορικής για φοιτητές προπτυχιακού επιπέδου είναι πλέον διαθέσιμο και..
44,00€