Κατηγορίες

Υδρολογία

Εμφάνιση: Λίστα / Πλέγμα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Γενική υδρογεωλογία
..
30,00€
Διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας
..
200,00€
Εισαγωγή στην υδρολογία
Το βιβλίο αυτό έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει τις ανάγκες των σπουδαστών αλλά και επαγγελματιών π..
50,00€
Ιλισός
..
5,89€ 5,30€
Νερό
Περιεχόμενα: Το Υδατικό Περιβάλλον, Οι Τομείς της Σχέσης Αναπτύξεως-Περιβάλλοντος, Υδατική Διαχ..
45,13€
Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών
..
40,76€ 36,68€
Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών
..
40,76€ 36,68€
Τα νερά της νήσου Λέσβου
[...] Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του νερού ως αγαθού σε ανεπάρκεια και η δημ..
35,67€
Τεχνική υδρολογία
..
13,24€
Τεχνική υδρολογία
Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος συγγράμματος είναι η παροχή στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου του Τ..
25,48€
Τεχνική υδρολογία
Το παρόν βιβλίο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να παρέχει τις βασικές γνώσεις των εννοιών της υδρολογίας και..
32,00€
Τεχνική υδρολογία επιφανειακών υδάτων
Το νερό μαζί με το έδαφος και τον αέρα αποτελούν τους βασικότερους πόρους από τους οποίους ο άνθρωπο..
18,35€
Τεχνολογία υδατικών πόρων
..
25,43€
Τεχνολογία υδατικών πόρων
Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει μια όσο το δυνατό πληρέστερη περιγραφή της τεχνολογίας υδατι..
35,67€
Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους
[...] Το παρόν βιβλίο στόχο έχει την εξοικείωση του αναγνώστη με έννοιες που σχετίζονται άμεσα με το..
44,73€
Υδατικοί πόροι
..
28,76€
Υδατικοί πόροι
..
37,28€
Υδάτινες σχέσεις
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει: α) τη συμβολή ειδικών επιστημόνων σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας ..
16,00€
Υδάτινες σχέσεις 2
Ο τόμος "Υδάτινες Σχέσεις 2" αποτελεί τον καρπό συνεργασίας ανάμεσα στους αρχαιολόγους Αστέριο Λιούτ..
16,00€
Υδροβιολογία
..
16,31€
Υδρογεωλογία περιβάλλοντος. Υπόγεια νερά και περιβάλλον
[...] Το βιβλίο αυτό, που πραγματεύεται θέματα Υπόγειων Νερών - Υδρογεωλογίας και Περιβάλλοντος, φιλ..
40,76€
Υδρολογία
Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών γνώσεων των φοιτητών πολυτεχνικών, γεωτεχνικών και τ..
18,35€